• بازارآهن شادآباد، بهاران 2، بلاک 23 پلاک 373

یکی از خدماتی است که بیشترین ر کارهای ساختمانی ایفا میکند و از آنجایی که فروش و اجاره داربست نیازمند کار در ارتفاع است،تقاضا را دتمامی نیروها باید برای نصب داربست آموزش ببینند و تجربه کافی را در این زمینه داشته باشنداصول ایمنی را به طور کلی رعایت کنند.