اجاره داربست فلزی به صورت ماهیانه بوده و هزینه آن به همراه نصب و اجرا محاسبه می شود. بنابراین در صورتی که پروژه تنها به چند روز داربست نیاز داشته باشد، هزینه اجاره داربست فلزی به اندازه یک ماه دریافت خواهد شد. از آنجایی که هزینه نصب و اجرا برای ماه های بعدی کسر می شود معمولا هزینه اجاره ماه دوم به بعد بسیار کمتر از ماه اول است. مبلغ اجاره داربست فلزی بر حسب متراژ و محل نصب داربست متفاوت می باشد. تغییر در نحوه نصب و اجرای داربست تنها به عهده شرکت می باشد و انجام هرگونه تغییرات از طرف مستاجر می تواند منجر به پرداخت هزینه شود. همچنین اجاره داربست فلزی به همراه نصب کلیه وسایل ایمنی همچون توری، تخته و … به صورت جداگانه محاسبه خواهد شد.