• بازارآهن شادآباد، بهاران 2، بلاک 23 پلاک 373

این نوع داربست چکشی کاسه ای از پایه های قائم و مهارهای افقی در ابعاد متفاوت تشکیل شده که در طول های ۳،۲/۴،۱/۸،۰/۶  متر تولید شده است. به این دلیل قابل رگلاژ بوده و در هر ارتفاعی قابل نصب است.
اتصال پایه های این نوع داربست به وسیله ی مغزی و میسراست.

مزایای استفاده از این نوع داربست:
راحتی اجرا و بدون محدودیت ارتفاع
قابل توسعه در اجرا و بدون محدودیت  ارتفاع
قابل استفاده در داربست بندی نمای ساختمان و …
قابل باربری زیاد
عدم نیازبه کارگر ماهر
قابل جابجایی راحت به دلیل سبک بودن قطعات