• بازارآهن شادآباد، بهاران 2، بلاک 23 پلاک 373

کفراژ بندی در شرایطی که مهار وجو ندارد از دیگر تخصص های گروه ما در داربست کریمی است. داربست کفراژ ما ابزار و تخصصمان را در خدمت شما می گذاریم.